Essay On Factors Of Obesity Software Testing Multiple Choice Questions Kira Radinsky Dissertation Meaning Business Plans For Garages With Living Quarters Above Best Cv Makers Online

Nie ma przyszłości bez przeszłości

73 Rocznica Wołynia

73 Rocznica Wołynia

W dniu 11.07 2016. r w Starych Bogaczowice odbyło  się pierwsze upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Po okolicznościowej mszy św, odprawionej w kościele parafialnym w Starych Bogaczowicach odbyło się składanie wiązanek pod obeliskiem upamiętniającym przyjazd przesiedleńców z Kresów Wschodnich. Czytaj więcej O tej wersji73 Rocznica Wołynia