How To Cite A Definition From A Website In An Essay Pagination In Apa Style Statement Of Purpose Graduate School Program Phd Dissertation Proposal Latex Template

Nie ma przyszłości bez przeszłości

73 Rocznica Wołynia

73 Rocznica Wołynia

W dniu 11.07 2016. r w Starych Bogaczowice odbyło  się pierwsze upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Po okolicznościowej mszy św, odprawionej w kościele parafialnym w Starych Bogaczowicach odbyło się składanie wiązanek pod obeliskiem upamiętniającym przyjazd przesiedleńców z Kresów Wschodnich. Czytaj więcej O tej wersji73 Rocznica Wołynia