Czas porządków

Członkowie naszego Stowarzyszenia spontanicznie uporządkowali teren wokół obelisku. Posprzątane zostały śmieci, gałęzie i wyschnięta trawa. Dodatkowo nasadzono krzewy ozdobne. Ktoś musiał się tą sprawą zająć bo zapał pewnych osób, które deklarowały opiekę i dbałość dawno przeminą …