Ocalić od zapomnienia

Członkowie stowarzyszenia mieli przyjemność w dniu 07.10.2017 r. brać udział w uroczystym zakończeniu projektu „Ocalić Od Zapomnienia’’. Wydarzenie to odbyło się na Cmentarzu Ewangelickim w Gostkowie. Organizatorem tej uroczystości była „Fundacja Anna’’ związana z imieniem Anny Reiner pochowanej na tym że cmentarzu. Projekt „Ocalić od Zapomnienia” miał na celu powstrzymać dalszą dewastacje nekropolii.
Uroczystość miała charakter podniosły i nostalgiczny. Po części głównej, która odbywała się na cmentarzu zostaliśmy zaproszeni na prelekcje z poczęstunkiem. „Fundacja Anna’’ jest partnerem „Stowarzyszenia Kresowianie’’ w walce o pamięć.