PAMIĘTAMY POMAGAMY

Minęło dwadzieścia lat od Powodzi Tysiąclecia, która dotknęła naszą gminę Stare Bogaczowice.  Jedną z gmin, która udzieliła nam pomocy była Gmina Brusy skąd przyjechał autobus pełen darów dla powodzian.

 Dziś mamy okazję do rewanżu, ponieważ 11 sierpnia 2017 roku Gminę Brusy dotknęła klęska żywiołowa. A dzisiaj oni potrzebują naszej pomocy. Członkowie Stowarzyszenia „Kresowianie”nie przejdą koło tej tragedii obojętnie i na pewno zorganizujemy wymierna pomoc.