Projekt „zDolny Śląsk Lokalnie”

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowianie mieli przyjemność brać udział w zakończeniu projektu „zDolny Śląsk Lokalnie”. Konferencja ta odbyła się w Aquaparku w Wałbrzychu dnia 29 grudnia 2017 roku. W tym wydarzeniu uczestniczyło bardzo dużo organizacji pozarządowych z terenu naszego województwa. Mieliśmy okazje zaprezentować dorobek i działalność naszego Stowarzyszenia szerszemu gronu odbiorców oraz wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi organizacjami.