Spotkanie z pisarzem Stanisławem Srokowskim

W dniu 3 luty 2018 rok Stowarzyszenie Kresowianie zorganizowało wraz z Prawo i Sprawiedliwość Wałbrzych spotkanie z pisarzem, prozaikiem, dramaturgiem i scenarzystą Panem Stanisławem Srokowskim. Pan Stanisław prowadził prelekcje na temat Kresów Wschodnich. Promował również swoje liczne książki i opracowania. Na kanwie jego opowiadań powstał film pt. „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Mieszkańcy naszej gminy licznie przybyli na spotkanie i bardzo aktywnie w nim uczestniczyli. Po zakończeniu prelekcji Prezes Stowarzyszenia Kresowianie otrzymał Złotą Odznakę Pszczelarską  od Polskiego Związku Pszczelarskiego.