Wołyń ’43

W dniu 15 lipca 2018 w Starych Bogaczowicach odbyły się obchody Dni Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich ll RP w latach 1939-1947. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, a następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod Obelisk gdzie złożono wieńce i kwiaty. Stowarzyszenie Kresowianie dziękuję ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą inicjatywę.