Stowarzyszenie Kresowianie w Częstochowie

W dniu 18 listopada 2017 roku przedstawiciele naszego stowarzyszenia odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę. Celem pielgrzymki było złożenie podziękowań za miniony rok oraz prośba o pomyślność na przyszłość. Pamiętajmy, że w roku bieżącym powstało nasze stowarzyszenie oraz rozpoczęliśmy naszą misję celem, której jest krzewienie historii i kultury kresowej. Pielgrzymka była również wspaniałą okazją do integracji członków stowarzyszenia oraz życzliwych nam mieszkańców naszej gminy.